Bóng lồng màu ghi đá

11

This is an external product.

Hỗ trợ

Kích thước thông dụng: 300x300x28mm, 400x400x30mm
Bề mặt chất liệu Granito, đế bê tông xi măng ép bán khô.
Sản xuất trên dây truyền công nghiệp.

Mã: 89
Danh mục:

Mô tả

Kích thước thông dụng: 300x300x28mm, 400x400x30mm
Bề mặt chất liệu Granito, đế bê tông xi măng ép bán khô.
Sản xuất trên dây truyền công nghiệp.