Gạch lỗ trồng cỏ

10

Hỗ trợ

Kích thước: 395 x 265mm, Chất liệu bê tông xi măng (có thể phối màu theo thiết kế)

Danh mục:

Mô tả

Kích thước: 395 x 265mm, Chất liệu bê tông xi măng (có thể phối màu theo thiết kế)