Gạch chỉ dải phân cách màu trắng

Kích thước thông dụng: 300x100x45mm
Bề mặt xi măng + màu (trắng hoặc vàng theo thiết kế) + keo chuyên dụng, đế bê tông xi măng M200#

Danh mục:

Mô tả

Kích thước thông dụng: 300x100x45mm
Bề mặt xi măng + màu (trắng hoặc vàng theo thiết kế) + keo chuyên dụng, đế bê tông xi măng M200#