Gạch block giả đá

90,000

Hỗ trợ

Kích thước thông dụng: 300x300x45mm, 400x400x45mm, 500x500x50mm
Bề mặt xi măng + màu (phối theo thiết kế) + keo chuyên dụng, đế bê tông xi măng M200#

Danh mục:

Mô tả

Kích thước thông dụng: 300x300x45mm, 400x400x45mm, 500x500x50mm
Bề mặt xi măng + màu (phối theo thiết kế) + keo chuyên dụng, đế bê tông xi măng M200#