Liên Hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG BẮC GIANG – BAC GIANG INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
Mã số doanh nghiệp: 2400788614 do Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang cấp lần đầu ngày 25/01/2016.
Địa chỉ trụ sở chính : Số 131 đường Xương Giang, Phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Địa chỉ nhà máy: Thôn Dĩnh Tân, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang(Km 4 theo hướng Bắc Giang- Lạng Sơn)
Đại diện theo pháp luật: Bà Phạm Thị Hoàng Anh- Chủ tịch HĐQT- Giám đốc
Điện thoại: 0916.597.006 – 0397.652.500
Email: gachterazo.bg@gmail.com